Johannes Langvik

Om Johannes Langvik

Texten är skriven av konstnären själv
40+
Ystad
Musiker: utbildad klassisk gitarrpedagog på Malmö musikhögskola.
Men dessutom flera år på folkskolor i dramatiskt måleri.
Målar för tillfället porträtt i olja. Detta även på beställning. Dessa porträtt talar sitt tydliga språk själv.