Malmö Brandkårsorkester

Om Malmö Brandkårsorkester

Malmö Brandkårsorkester

Malmö Brandkår Musikkår bildades 1910. Åren har gått sedan dess och idag har orkestern vuxit både i numerär och kvalité. Detta förpliktigar, viktiga mål i framtiden är att kunna bibehålla traditioner.

Vid starten i april 1910 bestod orkestern av en mässingssextett. Dess första framträdande var på nyårsdagen. 1911 då Malmö Brandkår övertog Sofielunds och Västra Skrävlinges brandförsvar. 1930 skedde en kraftig utökning av orkestern till 14 musiker, detta på intiativ av Brandchef Arvid Haeggström.  Fram till år 1947 var musikkåren stämbesatt som en kavallerimusikkår vilket då kändes föråldrat och därför beslöt den legendariske Brandchefen Sven Sönnerberg om en modernisering till en så kallad Janitscharkår vilket innebar att fyra klarinettister och en flöjtist anställdes 1947.

Jubileumsåret 1960 hade orkestern vuxit till 21 musiker och engemangen var många men när en stor del av militärmusikkårerna 1961 lades ner, försvann en viktig del av rekryteringsunderlaget.
1968 vände den nedåtgående trenden i och med att orkestern fick en ny dirigent, från Danmark och Själlands Symfoniorkester, musikdirektör Aage Bonde Larsen.

Under hans ledning blev orkestern en av de ledande blåsorkestrarna i Sverige. 1981 var första gången musikkåren medverkade vid Högvaktsavlösningen på Stockholms Slott. Detta under ledning av brandmästaren och regementstrumslagaren Eric Björnhager. Detta på inrådan av Regementschefen Lars-Erik Mårtensson på LV4 i Malmö samt i samarbete med Brandchef Bengt Lindell. Därefter har detta blivit ett av våra årliga återkommande uppdrag för Försvarsmakten. Räddningstjänsten i Sverige ingår som en del av totalförsvaret, och är placerat under Försvarsdepartementet.

Brandkårens messingssextett och Tyrolerkapell spelar brunnsmusik och tyrolermusik. De är mycket populära och musiken passar in överallt. Tyrolerkapellet har egen sång och ljudanläggning, samt de rätta kläderna.

Klicka här för att komma till Brandkårens hemsida!