Chris Robertson

Om Chris Robertson

Chris Robertson är intresserad av samspelet mellan konstnären och själen - med tavlorna utforskar hon själva skaparprocessen. Centrum i hela skaparprocessen står "ögat", symboliken kan tolkas som medvetenhet, intuition, psykiska visningar eller innersta känslor. Ögat som motiv är återkommande i alla hennes verk.

Att skapa ett bildrum med motiv som bildar en helhet, tilltalar, ett bildrum som också söker samspelet där det finns ett utrymme, en frihet att skapa något oväntat.